BNP

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att Sveriges BNP minskade med 0,3 %  i mars, säsongsrensat och jämfört med föregående månad enligt BNP-indikatorns prel. sammanställning.