Arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen rapporterar om en fortsatt försvagad arbetsmarknaden under inledningen av 2024. En trend är att arbetslösheten generellt sett är lägre i norra Sverige och högre i södra.