Moms i KB

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit med ett förhandsbesked gällande huruvida kommanditdelägares tillhandahållande av tjänst till kommanditbolaget (KB) är föremål för moms.