Finansdepartementet beskriver i en rapport hur offentligfinansiella effekter till följd av ändrade skatte- och avgiftsregler beräknas och redovisas.

Läs mer

Inlägget Beräkningskonventioner 2020 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se