Skatteverket informerar i sitt meddelande SKV M 2017:17 om hur förmåner som utges i annan form än kontanta medel ska värderas och beskattas.

Läs mer

Inlägget Information om beskattning av förmåner 2018 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se