Ersättningskraft utgör kraft som ett kraftverk, enligt dom eller avtal, är skyldigt att som ersättning tillhandahålla en fastighet för vattenkraft från strömfall som fastigheten avstått till kraftverket. Skatteverket redogör i ett ställningstagande för om överlåtelse av sådan rätt ska beaktas vid fastighetstaxeringen.

Läs mer

Inlägget Överlåtelse av rätt till ersättningskraft (frikraft) dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se