Regeringen föreslår i en proposition lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) livförsäkringar.

Läs mer

Inlägget En effektivare flytträtt av försäkringssparande dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se