Justitiedepartementet föreslår i en promemoria att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.

Läs mer

Inlägget Sänkt krav på aktiekapital dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se