Förslag för att motverka skatteundandraganden

Regeringen föreslår att en regel införs som ska tillämpas när ett utländskt bolag ägs av en svensk ägare och bolaget enbart är föremål för låg skatt i utlandet. Enligt förslaget ska den svenske ägaren i sådant fall beskattas löpande för bolagets inkomster.

Läs mer

Inlägget Förslag för att motverka skatteundandraganden dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se