Solcellsanläggning och momsavdrag

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för sin syn på frågor om avdragsrätt för moms vid installation av en solcellsanläggning. En fråga är om avdragsförbudet för stadigvarande bostad kan bli tillämpligt. En annan fråga är om avdragsrätten påverkas om den egenproducerade elen säljs till hyresgäster.

Läs mer

Inlägget Solcellsanläggning och momsavdrag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se