Anställdas förvärv av teckningsoptioner

Om en personaloption innebär en rätt att i framtiden förvärva en teckningsoption kan inte de särskilda bestämmelserna om lättnader vid beskattningen av personaloption tillämpas, skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer

Inlägget Anställdas förvärv av teckningsoptioner dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se