Debatt: Fortnox bemöter senaste inlägget om byråernas kunddata

Konsultenredaktionen gav Fortnox möjlighet att öppet bemöta den ytterligare uppmaning om ett tydliggörande kring hur redovisningsbyråernas kunddata hanteras. Här kommer svaret från Fortnox affärsområdesansvariga, Anna Oleandersson.

Eric De Basso riktar stark kritik till det standardbyråavtal som Fortnox har med sina byråkunder. I sitt senaste debattinlägg uppmanar han Fortnox att stilla branschens oro, genom att en gång för alla lägga korten på bordet och tala om vad man menar. Eric säger vidare att om det är Fortnox´s genuina uppfattning att byråerna är viktiga så skulle denna diskussion vara väldigt enkel att förpassa till arkivet, det enda Fortnox behöver göra är att offentligt meddela branschen om att paragraf 18 inte kommer att användas mot byråerna samt att en konkurrensklausul införs i byråavtalet. Att införa en konkurrensklausul, där Fortnox utfäster sin lojalitet, är den enklaste lösningen på frågan menar han.

Redaktionen har erbjudit Fortnox att bemöta denna uppmaning och följande svar har nu inkommit:

Vi för gärna dialogen vidare med alla de redovisningsbyråer som är våra kunder och samarbetspartners, om såväl eventuella utmaningar som möjligheter och utvecklingspotential. Det gör vi dock i direkt dialog med dem, och inte via en tredjepartskanal. 

Vänligen

Anna Olandersson,
Affärsområdesansvarig redovisningsbyråer Fortnox

Redaktionen kan utifrån denna debatt utgå ifrån att det finns all anledning att återkomma i detta viktiga ärende då det faktiskt handlar om branschens framtida möjligheter och utveckling, precis som Anna Olandersson också påpekar.

Inlägget Debatt: Fortnox bemöter senaste inlägget om byråernas kunddata dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se