Kvalificerade personaloptioner

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden uppfyller förfarandet med utfärdande av personaloptioner – där förvärvet av aktier sker med hjälp av teckningsoptioner – kravet att personaloptionen utnyttjas för förvärv av andel i företaget.

Läs mer

Inlägget Kvalificerade personaloptioner dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se