Moms – Bilagor i tryckta publikationer

Enligt svensk praxis anses tillhandahållandet av tryckning av en publikation och ibladning av en externt producerad bilaga vara två separata tillhandahållanden. Skatteverket klargör i ett ställningstagande sin syn på hur tillhandahållande av en publikation tillsammans med en bilaga ska bedömas.

Läs mer

Inlägget Moms – Bilagor i tryckta publikationer dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se