Moms – Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner

Den 1 januari 2020 infördes en ny bestämmelse som reglerar till vilken omsättning en gränsöverskridande transport ska knytas vid kedjetransaktioner inom EU, d.v.s. när en vara omsätts i flera led med en enda gränsöverskridande transport från första till sista ledet i kedjan. Skatteverket ger i ett ställningstagande sin syn på hur den nya bestämmelsen ska tillämpas.

Läs mer

Inlägget Moms – Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se