Regeringen föreslår en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Nyckelbiotopsinventeringen genomförs av Skogsstyrelsen och är en av de största naturkartläggningarna i landet. Idén att genomföra en inventering kommer från Naturskyddsföreningen.

Läs mer

Inlägget Regeringen satsar för att bevara skyddsvärda skogar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se